تبلیغات
معماری - ساختمانی از فلز
مبار امشب توای باران ×××مبار امشب که طوفان است× که در کوی فقیران خانه هارا سقف ویران است

ساختمانی از فلز

پنجشنبه 13 خرداد 1389 09:12 ق.ظ

نویسنده : آیدین آقاجانی
ارسال شده در: معماری مدرن ،
 


این پروژه همانند آن است که شما یک زیردریایى قدیمى را بازسازى کرده باشید. این پروژه ما را به یاد بازسازى مجسمه آزادى میاندازد. این ساختمان کلاً با فلز ساخته شده است. به جاى استفاده از سنگهاى کوچک، رابرت برونو صفحات فلزى را به اسکلت گنبدى شکل جوش داده است. در حالى که اکثر معماران امروزى کارشان را بر مبناى اسکلتهاى فلزى، سیمانى یا چوبى قرار داده اند، برونو ساختمانش را بر پایه گنبدهاى متعدد ساخته است.

بسیارى از صفحه بدون هیچ تکنولوژى و تنها با دست جوش داده شد ه اند. این ساختمان حدود 110 تن وزن دارد.
این محاسب هاى است که برونو خودش انجام داده است. ارزش پروژه از همین جا معلوم است. 110 تن فلز بر روى زمین در حالى که حتى با قیمتهاى امروزى تنها 3000  دلار مى شود. یک اتومبیل از این رقم بیشتر است. ایدة این ساختمان پس از آن شکل گرفت که برونو یک تندیس فلزى طراحى کرد و به این فکر افتاد که بیشتر در این زمینه فعالیت کند. 28 سال بعد، این ساختمان نتیجة آن ایده است. برونو مى گوید که این طرحى ارگانیک است. این طرح ما را به یاد دوربینهاى دید در شب مى اندازد. این ساختمان بر اساس چهار ستون ساخته شده که همانند ساقة یک درخت هستند و در آنها پنجره هاى مختلفى براى دیدن فضا بیرنى تعبیه شده است. اگرچه آر کهاى زیادى استفاده شده که انعطا فپذیر به نظر نمى رسند اما این ساختمان از اکثر ساختما نهاى موجود جذا بتر است. البته قرار نیست این مدل به صورت انبوه استفاده شود. استفاده از آن تنها سفارشى است.

برگرفته شده از :

http://www.memarinews.com

دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: پنجشنبه 13 خرداد 1389 09:14 ق.ظ