تبلیغات
معماری - رضا دانشمیر - پردیس سینمایی ملت، تهران
مبار امشب توای باران ×××مبار امشب که طوفان است× که در کوی فقیران خانه هارا سقف ویران است

رضا دانشمیر - پردیس سینمایی ملت، تهران

پنجشنبه 9 اردیبهشت 1389 09:41 ق.ظ

نویسنده : آیدین آقاجانی
ارسال شده در: فضا در معماری ،

یک معمار - یک پروژه - ٣

رضا دانشمیر - پردیس سینمایی ملت، تهران  (قسمت دوم)
 

An Architect - A Project - 3
Reza Daneshmir - Mellat Park Cineplex, Tehran
 

    

              

                  رضا دانشمیر - پردیس سینمایی ملت - تهران

 


    

                             رضا دانشمیر - پردیس سینمایی ملت - تهران


  
    

                             رضا دانشمیر - پردیس سینمایی ملت - تهران


  
    

                              رضا دانشمیر - پردیس سینمایی ملت - تهران


  
    

                              رضا دانشمیر - پردیس سینمایی ملت - تهران


  
    

                              رضا دانشمیر - پردیس سینمایی ملت - تهران


  
    

                             رضا دانشمیر - پردیس سینمایی ملت - تهران


   
    

                           رضا دانشمیر - پردیس سینمایی ملت - تهران


  
    

                             رضا دانشمیر - پردیس سینمایی ملت - تهران


  
    

                             رضا دانشمیر - پردیس سینمایی ملت - تهران


  
    

                             رضا دانشمیر - پردیس سینمایی ملت - تهران


  
    

                             رضا دانشمیر - پردیس سینمایی ملت - تهران


 
    

                               رضا دانشمیر - پردیس سینمایی ملت - تهران


 
تکمله: عجیب ترین اتفاقی که در جریان عکاسی از این ساختمان رخ داد برخورد شدید حراست مجموعه بود که انجام این کار را منوط به کسب مجوزهای لازم می دانست. جالب است در پروژه ای که معمار آن نهایت تلاش را به خرج داده تا معماری و شهر به وحدتی بی نظیر دست یابند و معماری به فضایی شهری مبدل گردد، عکاسی از فضاهای داخلی آن همانند سایت های نظامی، تحدید (تهدید) علیه امنیت ملی تلقی می گردد.


دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -